انجمن ملی عکاسان جوان


تور

تور های عکاسی

باهم بریم سفر

کارگاه

کارگاه های عکاسی

در کنار هم یاد بگیریم

دورهمی

دورهمی های عکاسی

با هم بودن را تجربه کنیم


انجمن ملی عکاسان جوان

فراخوان عضویت

با عضویت در انجمن ملی عکاسان جوان از حمایت های ما بهره مند شوید و آزادانه عکاسی کنید.


برنامه های انجمن ملی عکاسان جوان
شهربرنامهتاریخروزساعتصفحه برنامه
تهرانکارگاه قوانین عکاسی خیابانی9بهمن 1402دوشنبه17الی19ثبت نام کنید
تهرانکارگاه عملی ریتاچ پرتره16بهمن1402دوشنبه16الی20ثبت نام کنید
تهرانکارگاه عملی عکاسی تئاتر  26 و 27 بهمن 1402پنجشنبه
جمعه
16الی20
11الی13
ثبت نام کنید
تهرانکارگاه عملی عکاسی منوی کافه15 دی ماه 1402جمعه11 الی 13برگزار شد
تهرانکارگاه عملی عکاسی ماکرو16 آذر 1402پنجشنبهپنجشنبهبرگزار شد
تهرانتور عکاسی باغ گیاه شناسی10 آذرماه 1402جمعه11 الی 14برگزار شد
تهرانکارگاه عملی تکنیک های عکاسی پرتره با نور طبیعی3 آذرماه 1402جمعه10 الی 13برگزار شد
تهرانتور عکاسی معماری در ایران مال25 آبان 1402پنجشنبه13 الی 17برگزار شد
تهرانکارگاه عملی پرتره در استودیو18 آبان 1402پنجشنبه15 الی 19برگزار شد
تهرانتور عکاسی خانه مقدم5 آبانماه 1402جمعه11 صبحبرگزار شد
تهرانتور عکاسی آرامستان متفقین27 مهر 1402پنجشنبه12 ظهربرگزار شد
تهراننشست تخصصی راه های ورود به بازار کار در عکاسی پرتره24 مهر1402دوشنبه17 الی 19برگزار شد
تهراندورهمی عکاسی پارک طالقانی تا پل طبیعت14 مهرماه 1402جمعه11 صبحبرگزار شد
تهراندورهمی عکاسی باغ فردوس تا موزه زمان7 مهر 1402جمعه10 الی 13برگزار شد
تهرانتمرین عملی عکاسی پرتره در استودیو20 شهریوردوشنبه17 الی 20برگزار شد
تهراندورهمی عکاسی در خیابان ولیعصر30 تیرماه 1402جمعه17 الی 19برگزار شد
تهرانکارگاه عملی عکاسی ورزشی 23 تیرماه 1402جمعه11 الی 13برگزار شد
تهراندورهمی عکاسی مهمانی 10 کیلومتری غدیر16 تیرماه 1402جمعه18 الی 20برگزار شد
تهرانتور عکاسی آرامستان ممنوعه دولاب9 تیرماه 1402جمعه11 الی 13برگزار شد
تهراندورهمی عکاسی کوچه آشتی کنان26 خرداد 1402جمعه11 الی 13برگزار شد
تهرانتورعکاسی بازار فرش تهران18 خرداد 1402پنجشنبه11 الی 13برگزار شد
تهراندورهمی عکاسی بوستان دانشجو12خردادماه 1402جمعه11الی13برگزار شد
تهرانکارگاه عملی تکنیک پنینگ در عکاسی22 اردیبهشت 1402جمعه11 الی 13برگزار شد
تهرانکارگاه عملی تکنیک های عکاسی پرتره با نور طبیعی29 اردیبهشت 1402جمعه11 الی 13برگزار شد
تهرانکارگاه عملی عکاسی با اسپید لایت در فضای باز15 اردیبهشت 1402جمعه11 الی 13برگزار شد
انجمن ملی عکاسان جوان


انجمن ملی عکاسان جوان