گروه عکاسان تهران

گروه عکاسان تهران

کارگاه-عملی

کارگاه عملی

برنامه های کارگاه های عملی کلوپ را در اینجا ببینید.

تمرین-عملی

تمرین های عملی

در کنار هم عکاسی تبلیغاتی رو تمرین میکنیم.

گفتگوهای-عکاسانه

گفتگوهای عکاسانه

در جامعه مجازی با عکاسان تبلیغاتی تبادل نظر کنید.


https://club.yphc.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%84%d9%88%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
فرم عضویت
https://yphc.ir/studio/
استودیو
https://club.yphc.ir/groups/%da%a9%d9%84%d9%88%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
گروه