عکاسی تبلیغات _ کلوپ عکاسان تبلیغاتی

کلوپ عکاسان تبلیغاتی

پروژه های عکاسی

باهم و در کنار هم می توانیم پروژه های عکاسی را اجرا کنیم ،راه های بازاریابی برای گرفتن پروژه را بیاموزیم ،با کارفرمایان تعامل کنیم و در نهایت با عکاسی درست و خلاقانه رضایت آنها را بدست بیاوریم.

چه کارهایی میکنیم

آنچه به دنبال آن هستیم تبدیل شدن به یک عکاس حرفه ای تبلیغات است ،اساتید عکاسی تبلیغاتی به واسطه درک صحیح از این فضا و تجربه بالا ما را در این مسیر همراهی می کنند.

از کجا شروع کنید؟

دقیقا همین جایی که هستید بهترین نقطه شروع است!

با ثبت نام در انجمن ملی عکاسان جوان اولین قدم را به درستی بردارید.

پروژه های عکاسی _ کلوپ عکاسان پرتره

کارگاه عملی

برنامه های کارگاه های عملی کلوپ را در اینجا ببینید.

پروژه های عکاسی _ کلوپ عکاسان پرتره

تمرین های عملی

در کنار هم عکاسی تبلیغاتی رو تمرین میکنیم.

پروژه های عکاسی _ کلوپ عکاسان پرتره

گفتگوهای عکاسانه

در جامعه مجازی با عکاسان تبلیغاتی تبادل نظر کنید.

گالری عکسهای برتر:


https://club.yphc.ir/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%84%d9%88%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
خبرنامه
https://yphc.ir/studio/
استودیو
https://club.yphc.ir/groups/%da%a9%d9%84%d9%88%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c/
گروه