دورهمی عکاسی کوچه آشتی کنان

دورهمی عکاسی کوچه آشتی کنان لوکیشن جذاب و فرصت مناسبی برای تمرین عکاسی معماری و پرتره محیطی با نور طبیعی می باشد. در دورهمی ها…

دورهمی عکاسی پارک دانشجو

دورهمی عکاسی پارک دانشجو در فضای جذاب و دوستانه فرصت مناسبی برای عکاسی گروهی و عکاسی مستند اجتماعی می باشد. در دورهمی ها می توانید…

دورهمی عکاسی بازار مولوی

دورهمی عکاسی بازار مولوی در فضای جذاب و دوستانه فرصت مناسبی برای عکاسی گروهی و عکاسی مستند اجتماعی می باشد. در دورهمی ها می توانید…

دورهمی عکاسی باغ ایرانی

دورهمی عکاسی باغ ایرانی در فضای جذاب و دوستانه فرصت مناسبی برای عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد. در دورهمی ها می…

دورهمی عکاسی از آرامستان ارامنه

دورهمی های عکاسی فضای جذابی برای دوستداران عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد.در این دورهمی ها (آرامستان ارامنه) می توانید تجربیات خود…

دورهمی عکاسی سرای کاظمی

دورهمی های عکاسی فضای جذابی برای دوستداران عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد.در این دورهمی ها ( سرای کاظمی) می توانید تجربیات…

دورهمی عکاسی گنبد مینا

دورهمی های عکاسی فضای جذابی برای دوستداران عکاسی گروهی و عکاسی در فضای باز می باشد.در این دورهمی ها (گنبد مینا) می توانید تجربیات خود…