کارگاه عکاسی تئاتر

کارگاه های عملی عکاسی محیطی عالی برای ارتقای مهارت عکاسی است.کارگاه عکاسی تئاتر در محیطی تخصصی و صمیمی جهت یادگیری تنظیمات ، نوردهی و تکنیک…

کارگاه قوانین عکاسی خیابانی

کارگاه های عکاسی محیطی عالی برای ارتقای مهارت عکاسی است. کارگاه قوانین عکاسی خیابانی در محیطی تخصصی و صمیمی جهت یادگیری قوانین و حقوق عکاسی…

کارگاه عملی ریتاچ پرتره

کارگاه عملی ریتاچ یا روتوش پرتره در محیطی تخصصی و صمیمی جهت یادگیری تکنیک های رتوش پرتره برگزار می شود. با ما همراه باشید… چرا…

کارگاه عملی منوی کافه

کارگاه های عملی عکاسی محیطی عالی برای ارتقای مهارت عکاسی است. کارگاه عملی منوی کافه در محیطی تخصصی و صمیمی جهت یادگیری عکاسی از نوشیدنی…

کارگاه عملی عکاسی ماکرو

کارگاه عملی عکاسی ماکرو در محیطی تخصصی و صمیمی جهت یادگیری عکاسی ماکرو برگزار می شود. با ما همراه باشید… عکاسی ماکرو (Macro Photography) عکاسی…

کارگاه عملی پرتره در استودیو

کارگاه عملی پرتره در استودیو در محیطی تخصصی و صمیمی با هدف یادگیری و تمرین نورپردازی پرتره برگزار می شود. با ما همراه باشید… نورپردازی…

کارگاه عملی عکاسی ورزشی

کارگاه عملی عکاسی ورزشی در محیطی تخصصی و صمیمی جهت یادگیری تکنیک‌ها و ترکیب بندی در عکاسی ورزشی برگزار می شود. با ما همراه باشید……