درخواست چاپ مجدد کارت عضویت

اعضای انجمن ملی عکاسان جوان که به هر علت کارت شان در دسترس نیست و نیاز به دریافت مجدد کارت دارند لازم است از طریق فرم زیر درخواست چاپ مجدد کارت را ارسال کنند.

هزینه چاپ مجدد 125 هزار تومان است.

نام و نام خانوادگی(Required)