قوانین عضویت

  • پذیرش اعضای جدید در انجمن بر اساس شرایط مندرج در فرم ثبت نام عضویت بوده و عضویت با پرداخت حق عضویت سالانه به مدت دو سال از تاریخ صدور کارت، می باشد.
  • میزان حق عضویت انجمن با استناد به اساسنامه انجمن و در مجمع عمومی انجمن هر دو سال یکبار تصویب می گردد.
  • انقضای عضویت در انجمن، از طریق پیامک به کلیه اعضا اعلام خواهد شد و عضو محترم می بایست نسبت به تمدید و پرداخت حق عضویت اقدام نماید.
  • عدم تمدید عضویت ، به منزله انصراف از عضویت در انجمن محسوب شده و کلیه مزایای عضویت پس از پایان عضویت، قطع خواهد شد.
  • اعضای انجمن متعهد می شوند در برنامه ی های اعلامی توسط انجمن شرکت کنند. این برنامه ها (دورهمی ها، کارگاه ها و تورهای عکاسی و موارد مشابه) با هدف ارتقای سطح عکاسی اعضا برگزار می شود. کلیه ی خدمات انجمن به اعضای فعال در این برنامه ها ارائه می شود.
  • معرفی نامه های خاص (به طور مثال جشنواره فجر . فدراسیون های ورزشی و .. ) فقط به اعضای فعال داده خواهد شد.
  • اعضای انجمن میتوانند نسبت به درخواست معرفی نامه از طریق فرم مربوطه در سایت اقدام نمایند.
  • معرفی نامه ها پس از تایید مدیر مسئول و سردبیر پایگاه خبری صادر خواهد شد.
  • اعضای انجمن متعهد می شوند پس از دریافت معرفی نامه یک نسخه از عکس های خود را در قسمت ارسال گزارش تصویری ارسال نمایند.
  • عدم پایبندی به قوانین و شرایط انجمن موجب سلب عضویت خواهد شد.