برنامه کارگاه های عملی عکاسی
شهرموضوع کارگاهتاریخروزساعتمحل برگزاریتوضیحاتصفحه برنامه
تهرانکارگاه قوانین عکاسی خیابانی9بهمن1402دوشنبه17الی19باشگاه عکاسان جوانیادگیری قوانین و حقوق عکاسی خیابانیثبت نام کنید
تهرانکارگاه عملی ریتاچ پرتره16بهمن1402دوشنبه16الی20استودیو باشگاه عکاسان جوانآموزش تخصصی تکنیک های رتوش پرترهثبت نام کنید
تهرانکارگاه عملی عکاسی تئاتر  26 و 27 بهمن 1402پنجشنبه
جمعه
16الی20
11الی13
باشگاه عکاسان جوانآموزش تخصصی عکاسی تئاتر بصورت تئوری و عملیثبت نام کنید
تهرانکارگاه عملی عکاسی منوی کافه15 دی ماه 1402جمعه11 الی 13کافه صحنه آبیآموزش تخصصی عکاسی ونورپردازی و چیدمان منوی کافهبرگزار شد
تهرانکارگاه عملی عکاسی ماکرو16 آذر 1402پنجشنبه15 الی 18استودیو عکاسان جوانآموزش تخصصی عکاسی ماکروتوسط استاد ارجمندبرگزار شد
تهرانکارگاه عملی تکنیک های عکاسی پرتره با نور طبیعی3 آذرماه 1402جمعه10 الی 13کاخ سعدآبادباحضور استاد ناصر حسامی و مدل حرفه ایبرگزار شد
تهرانکارگاه عملی پرتره در استودیو18 آبان 1402پنجشنبه15 الی 19استودیو عکاسان جوانباحضور استاد ناصر حسامی و مدل حرفه ایبرگزار شد
تهرانکارگاه عملی عکاسی ورزشی 23 تیرماه 1402جمعه11 الی 13پیست موتورکراس آزادی یادگیری تکنیک های عکاسی ورزشیبرگزار شد
تهرانکارگاه عملی تکنیک پنینگ در عکاسی22 اردیبهشت 1402جمعه11 الی 13میدان آزادییادگیری تکنیک پنینگبرگزار شد
تهرانکارگاه عملی تکنیک های عکاسی پرتره با نور طبیعی22 اردیبهشت 1402جمعه11 الی 13باغ گیاه شناسیتکنیک های عکاسی پرتره با نور طبیعیبرگزار شد
تهرانکارگاه عملی عکاسی با اسپید لایت در فضای باز15 اردیبهشت 1402جمعه11 الی 13بوستان ملتتکنیک های نورپردازی با اسپیدلایتبرگزار شد
کارگاه های عملی عکاسی

کارگاه های عملی عکاسی


کارگاه های عملی عکاسی برگزار شده


کارگاه های حضوری و آنلاین عکاسی

دورهمی های عکاسی

کارگاه های عملی عکاسی